De siste nyhetene

Bibelundervisning for voksne høsten 2023

Også denne høsten blir det felles bibelundervisning for Grødem og Randaberg menighet. Av praktiske grunner blir alle samlingene dette semesteret i kirkestuen. Merk at plakaten er oppdatert med endringer i sted 19.10. Velkommen!

Soknepresten hadde sin siste gudstjeneste i Grødem 11. september

11. september holdt Mona Dysjeland Gjesing sin siste gudstjeneste som sokneprest i Grødem. Det ble en veldig fin gudstjeneste med mange involverte! Det var SuperSøndag og barnekoret sang, i tillegg var det en variert bønnevandring midt i gudstjenesten. Prost Tomas M. Røsbak og Hilde Løge takket Mona på vegne av henholdsvis arbeidsgiver og menigheten/menighetsrådet. Mona…

Nytt menighetsråd i Grødem menighet 2023-27

Resultatet etter valget i Grødem menighetsråd er klar og du kan finne det her: Takk til alle kandidater som har stilt til valg, valgstyret, valgfunksjonærer og andre som har bidratt til en god gjennomføring av kirkevalget 2023. Det nye rådet konstitueres på møtet 24.10.

«Jul i takt og utakt» 30. november kl. 19.00

Julen er full av utfordringer og tradisjoner. Trioen fra Utakt i NRK P1 tenner svovelstikkene og byr på en alternativ juleforestilling . Per Øystein Kvindesland, Bjørn Olav Skjæveland, og Olav Hove drøfter, ler og leker i førjulstida. Grødem kirke 30. november kl. 19.00 Billetter kjøpes her: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linticket.no%2Fpage%2Fno%2F20%2F630%2F9212%3Ffbclid%3DIwAR0hCo853JJ-rXHjtN8LFF2pv1991GahW2Wu3J5pcGMyJ8aOA2EVysGNKmU&h=AT0KaBDwZmGr8isB550lHiYYnH8yHJvHABkYj3j_5pw_aO6jlwqHbl4A1SOMrT9rS6q6QIhGz1uZPER2yWMNVUkVIs3ID56f7DcRio9ZUJyk5enYEBscES__KKYvJenv8GhOww