SOLIDARITETSKONSERT I GRØDEM KIRKE

15. September kl. 19.30

Koret «Amazing» med dirigent Kari Arnøy og «Better Life Band» – Jonny Mydland og venner.

Allsidig program for alle! Info om Maisha Mema i Kenya.

Det blir anledning til å gi en gave til arbeidet.

Vekommen!