Sammen som kirke i hele verden

«Sammen som kirke i hele verden» er en nasjonal aksjon for misjonssolidaritet under korona-pandemien. Grødem menighet er med på denne aksjonen, og støtter NMS sitt arbeid i England og Estland.

Sammen som kirke i hele verden

Grødem menighet går nå inn i en ny misjonsavtale med NMS og deres arbeid i England og Estland. Har du lyst å gi en gave til dette arbeidet kan du gjøre det via VIPPS #127130

Prosjektet «Sammen som kirke i hele verden» ønsker å bidra til å bevisstgjøre menighetene på sin globale tilhørighet og forpliktelse. I tillegg er det et mål å samle inn penger som kan styrke det diakonale arbeidet som samarbeidskirker rundt om i verden står i.

«Sammen som kirke i hele verden» er en solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som er rammet hardt av korona-pandemien. I aksjonen samarbeider vi med de misjonsorganisasjonene som utgjør SMM organisasjonene, og deres verdensvide nettverk av søsterkirker.

Globalt ansvar
Koronapandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Den norske kirke er del av en verdensvid kirke. Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å møte denne situasjonen.
Derfor ønsker aksjonen å vise det globale ansvar Den norske kirke har gjennom sine menigheter!

Feirer fellesskapet i pinsetiden
En slik aksjon er tett knyttet til Kirkens oppdrag og budskap. Her er det en dyp sammenheng mellom Pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap. Kirken er bærer av håpet om nytt liv!

Kjente prosjekter, nye tider
På disse sidene vil du finne hjelp til å virkeliggjøre en slik aksjon i din lokale menighet. Aksjonen kan gjerne være knyttet til det misjonsprosjektet som menigheten til vanlig arbeider med. Samtidig ønsker vi at man relaterer informasjonen til den untakstilstanden som kirker verden over lever under i denne koronatiden.

Her finner du en nærmere beskrivelse av aksjonen.