2022 er frivillighetens år!

I år er det frivillighetens år! De frivillige er ikke kun en ressurs for kirken – de er selve kirken. Derfor er det flott at vi i 2022 kan ha et spesielt fokus på de mange og viktige frivillige medarbeiderne.

Vi i Grødem menighet er stolte og svært takknemmelige for at vi har nesten 100 frivillige knyttet til menigheten i ulikt arbeid for barn, unge, voksne og eldre. Dere er selve bærebjelken i menighetslivet. Hvert år har vi en fest for å takke og gjøre neo kjekt for de frivillige hos oss.

Alle frivillige organisasjoner har i år valgt sin dag for å markere frivilligheten. Søndag 12. juni  skal frivilligheten i Den norske kirke sentralt markeres. Denne dagen skal vi ha friluftsgudstjeneste på friområdet på toppen av Hagefjell og alle er velkomne.