En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

4 års boka

Til deg som fyller 4 år i år!!

Du er spesielt invitert ->først til 4 års fest her i kirken torsdag 18.okt kl.17.00-18.30. Og til Gudstjeneste søndag 21.okt kl.11.00. med utdeling av barnebibelen.

På 4 års festen: skal vi spise mat sammen og bli litt kjente med hverandre. Vi skal få høre en historie fra Bibelen, og vi skal lage noe fint sammen. Dette er gøy

På Gudstjenesten: på søndagen skal du få din egen barneBibel. Barna blir også invitert ned til søndagsskolen.

Kom og bli med! Meld på din 4 åring: VIPPS #127130 Grødem Menighet. Det koster kr 100,-