Adventskonserter

13.12: Christina Bergli og Kristian Lie-Bjelland. Gratis inngang- kollekt. Kafé før og etter konserten.