Årsmøte i Grødem menighet 19.03

19. mars etter gudstjenesten er det årsmøte i Grødem menighet. Håper så mange som mulig har lyst til å være med på dette.

Saksliste: 

  1. Konstituering

Menighetsrådet foreslår Jakob Nærheim som møteleder og Stine Solhaug Staalesen som referent på menighetsmøtet. To personer til å underskrive protokollen plukkes ut i forkant av møtet. Saker til eventuelt meldes inn til Daglig leder i forkant av møtet.

  1. Plan for menighetsutvikling 2023
  2. Regnskap og årsmelding for 2022
  3. Kirkevalget 10. og 11. sept. 2023
  4. Eventuelt

Årsmeldingen finner du her: ÅRSMELDING 2022 (PER 18.03)