Årsmøte i Grødem menighet

Grødem menighetsråd kaller inn til årsmøte (menighetsmøte)  i kirken 17. mars rett etter gudstjenesten.

Saker som skal behandles er:

  • Kontituering
  • Visjon og strategi
  • Årsmelding og regnskap
  • Eventuelt

Dersom noen ønsker å ta opp saker må dette meldes skriftlig til daglig leder Stine Solhaug Staalesen innen 10. mars. Årsmeldingen publiseres i begynnelsen av uke 10. Det tas forbehold om evt endringer frem til, årsmøtet 17. mars.

ÅRSMELDING 2023 (per 13.03.23)

Vel møtt!