Årsmøtet for Grødem menighet er utsatt til høsten

Vi kommer tilbake med ny dato når denne foreligger. Årsmeldingen kan du finne og laste ned fra våre nettsider om noen dager. Her vil den ligge tilgjengelig frem til årsmøtet.