Årsmøtet i Grødem menighet

Årsmøtet i Grødem menighet ble avholdt 19.03.

Signert protokoll finner du her: Protokoll årsmøte signert