En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Smittevernråd og avlysninger

I tråd med de lokale smittevernrådene avlyser vi gudstjenestene 18.4 og 25.4. Aktiviteter for barn og unge går som normalt i samme periode. Samtidig ser vi oss nødt til å avlyse menighetsmøtet som skulle finne sted etter gudstjenesten 25.4 og familieweekend til Tonstadli 8.-10. mai. Vi håper at det blir anledning til å arrangere en…

Påsken dag for dag- andakter for påskeuken

Påsken i fjor var en spesiell tid preget av nedstengning og usikkerhet i forbindelse med det nye viruset. I den forbindelse skrev sokneprest Mona D. Gjesing et hefte med andakter for alle dagene i påskeuken, med start lørdag før palmesøndag. Denne påsken er samfunnet fremdeles i stor grad preget av pandemien, og vi synes mange…

Avlyste gudstjenester i påsken

Alle fysiske gudstjenester i Randaberg og Grødem kirker er avlyst  i perioden 25.mars – tom 12.april. Det er kirken sentralt, og biskopen lokalt som ber menighetene om å avlyse alle arrangementer ut fra de nye nasjonale reglene. Unntaket er begravelser, dåp og vielser. Vi henviser til nasjonale gudstjenester som sendes digitalt  i påsken.

Ny dato for menighetsmøtet er 25. april. Årsmelding publisert.

Ny dato for menighetsmøtet er satt til 25. april rett etter gudstjenesten. Vi håper at omstendighetene vil gjøre det mulig å avholde møtet denne gangen. Årsmeldingen for 2020 finner du her: ÅRSMELDING 2020 (per 26.03) Årsmeldingen skal formelt vedtas på menighetsrådsmøtet 14.4.21. Det tas forbehold om dette.

Påskens gudstjenester i Grødem kirke. Felles med Randaberg menighet

Palmesøndag 28. mars: Gudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter søndag kl. 11.00. Prest er Geoffrey Holtmann. Nattverd. Kollekt til Den Norske Israelsmisjon kan gis på VIPPS #644516. Skjærtorsdag 1.april: Kveldsgudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter kl. 20.00. Prest er Mona D. Gjesing. Nattverd. Kollekt til misjonsprosjektet i…

Fellesgudstjenester i Grødem kirke 28.02 og 07.03

Nå kan vi være 100 deltakere på gudstjenestene! Det gleder vi oss over! Fellesgudstjeneste i Grødem kirke for Randaberg og Grødem menigheter 28.02 kl. 11.00 og 07.03 kl. 11.00. Geoffrey A. Holtmann er prest begge søndagene. Påmelding på check-in eller registrering ved ankomst. Her er påmeldingslinker til begge de kommende gudstjenestene: 28. februar: https://www.checkin.no/event/30297/fellesgudstjeneste-28-februar-kl-11-00 7….

Smitteverninstruks for Grødem kirke Covid-19

Informasjon om smittevern i Grødem kirke (oppdatert 24.02.21) • Det er tillatt med 100 personer (i tillegg til personale) inne i lokalet samtidig på arrangementer. • Vi er forpliktet til å notere ned navn og telefonnummer på alle som kommer på våre arrangement. Dette blir makulert etter 14 dager. • Alle bes om å holde…

Vi kan igjen samles til gudstjeneste!

Gode nyheter i saken om de «fastmonterte» setene og antall personer på arrangement. Regjeringen har nå besluttet at definisjonen endres til «faste tilviste» seter og det gjør at vi kan åpne Grødem kirke for arrangementer med opp til 100 gjester, i tillegg til medvirkende. Dette er gode nyheter! Vi er selvsagt fremdeles nøye med å…

Søndagsskolesamling på Google Meet

På søndag 07.02 kl. 11.00 blir det live samling for søndagsskolen på Google meet! Ta kontakt med Reidun på reidun.goa[@]randabergkirkene.no for å få tilsendt påmeldingslink innen fredag kl. 15.00. Bli med da vel!