Avlyste gudstjenester i påsken

Alle fysiske gudstjenester i Randaberg og Grødem kirker er avlyst  i perioden 25.mars – tom 12.april.

Det er kirken sentralt, og biskopen lokalt som ber menighetene om å avlyse alle arrangementer ut fra de nye nasjonale reglene. Unntaket er begravelser, dåp og vielser.

Vi henviser til nasjonale gudstjenester som sendes digitalt  i påsken.