En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Dåp

Dåp – veien inn i kirken

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, S97 93)

I dåpen blir mennesket tatt i mot i den kristne menighet og blir en del av Guds familie. Dåpen er en offentlig handling og gjennomføres nesten uten unntak som en del av gudstjenestene. I Grødem menighet er det dåp i nesten hver søndagsgudstjeneste. Det vanligste er at barna blir båret til dåpen mens de er små, men også voksne som ikke er døpt kan be om dåp.

I mange år har vi i Randaberg menighet delt ut dåpsinvitasjon til medlemmer i kirken som er blitt foreldre til nyfødte. Fra 1. oktober 2018 får Den norske kirke ikke lenger informasjon om nybakte foreldre fra folkeregisteret. Derfor kan menigheten ikke lenger dele ut dåpsinvitasjon som før. Alle er fortsatt hjertelig velkommen til å melde sitt barn til dåp. Vi vil spre invitasjon til dåp på ulike måter og i sammenhenger slik at alle opplever seg invitert inn i kirken.

  1. Avtale om dåp. Dere kan nå bestille dåp på kirkens egen nettside.  Dersom dette er vanskelig kan dere ringe/e-maile  Grødem menighetskontor. På nettet velger dere selv dato for dåpsgudstjeneste, blant de søndagene som ligger fremme på nettsiden. Dere er velkomne til å bestille dåp i Grødem kirke også om dere er bosatt en annen plass. Men dersom dere bor i en annen menighet må dere i tillegg til å avtale med Grødem menighet også ta kontakt med deres lokale menighetskontor for å avtale dåpssamtale der.
  2. Valg av faddere. Det er foreldrene som velger faddere når et barn skal døpes. Fadderne skal være fylt 15 år og være medlem av Den norske kirke eller et kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåpen. Det skal være fra to til seks faddere, og minst to av dem må være tilstede i kirken under dåpshandlingen.
  3. Dåpssamtale. Dersom dere er bosatt i Grødem menighet tar presten kontakt med dere omtrent en uke før dåpshandlingen for å avtale en dåpssamtale. Dåpssamtalen gjennomføres hjemme hos dere.
  4. I kirken. Det blir reservert en benk til hvert dåpsfølge framme i kirken på venstre side. Det er tidsnok å møte opp et kvarter før gudstjenesten begynner (vanligvis kl 11.00).  Dåpshandlingen gjennomføres tidlig i gudstjenesten.

Les mer om dåpen: www.kirken.no