En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Middag i kirken

Onsdager i partallsuker er det enkel middag i kirken kl 16.00 for store og små. Det koster kr 25,- pr person.  Vi spiser middag sammen og mange av barna går til småbarnsang eller Grødem barnekor i etterkant. Påmelding og betaling skjer nå via Vipps.