En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Småbarnssang

Onsdager i partallsuker 17.00-17.30.
For barn mellom 0-4 år.
Vi møtes i menighetskjelleren.