En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Søndagsskolen

Velkommen til sønddagsskolen i Grødem kirke

Søndagsskolen starter kl 11.00. Vi er først med på gudstjenesten og går sammen til søndagsskolen derfra.

 Når det er familiegudstjeneste, har vi ikke søndagsskole. Da deltar vi på gudstjenesten.

Det er fint om dere betaler kontingent på 50 kroner på Vipps #127130 Grødem menighet, velg i menyen kontingenter, søndagsskolen
NB! Merk innbetalingen med barnets navn+ fødselsår!