En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Søndagsskolen

Velkommen til sønddagsskolen i Grødem kirke

Søndagsskolen starter kl 11.00. Vi er først med på gudstjenesten og går sammen til søndagsskolen derfra. På søndagsskolen er barna delt inn i 2 grupper; 4 år – t.o.m. 4.kl, 5. kl. og oppover. Barna i den eldste gruppa møtes alltid i kirka og er enten på møterommet i kirka, ute i nærmiljøet eller i gymsalen på Grødem skole.

 Når det er familiegudstjeneste, har vi ikke søndagsskole. Da deltar vi på gudstjenesten.

Det er fint om dere betaler kontingent på 50 kroner på Vipps #127130 Grødem menighet, velg i menyen kontingenter, søndagsskolen
NB! Merk innbetalingen med barnets navn+ fødselsår!