Hver høst inviteres 4 åringene til å komme i kirka og får en barnebibel i gave. Barnebibelen inneholder korte bibelhistorier og har mange flotte bilder. Den egner seg godt til høytlesning.

Barna blir invitert onsdagen før de får Bibelen til «Fest på slottet» samling, sammen med foreldre.  På denne samlingen får de høre en fortelling fra Bibelen de skal få.  Barna får lage et fint bilde med en aftenbønn og de får servert mat.

Om noen ikke har mulighet å være med på samlingen eller gudstjenesten kan de komme innom kontoret og få en barnebibel.