En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

 Samling om dåpsduene og kveldsmat. Alle barn som fyller 1 år året for samlingen,  er døpt og bor på Grødem er velkommen. Invitasjon sendes ut i posten. Samlingen er planlagt i starten på hvert høstsemester.