En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Alle førsteklassinger blir invitert til kirkerottesamling tidlig på våren.
Dette er en samling i SFO tid hvor vi ser kirkerottefilm sammen, blir kjent med kirkerommet, spiser sammen og lager noe sammen.