En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Alle 3 åringer blir invitert til Noas ark samling i Grødem kirke.
Dette tiltaket er sammen med Randaberg menighet.
Vi hører fortellingen om Noas ark og spiser kveldsmat sammen.