En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Bibelstudie i regi av Randaberg menighet

Randaberg menighet fortsetter med samlingene «Sareptas krukke» hvor tidligere prost i Tungenes Kjetil Aano holder bibeltimer i kirkestua og i Randaberg kirke.

21.10, 04.11 og 11.11 kl. 20.00. Se mer info på plakaten under.