Bibelundervisning for voksne høsten 2023

Også denne høsten blir det felles bibelundervisning for Grødem og Randaberg menighet. Av praktiske grunner blir alle samlingene dette semesteret i kirkestuen. Merk at plakaten er oppdatert med endringer i sted 19.10.

Velkommen!