Impuls 2022

Velkommen til IMPULS! For 8. klasse og oppover. Fellestransport til og fra konferansen. Grødem menighet sponser noe av påmeldingsgebyret, men husk at mat ikke er med i prisen. Påmelding skjer ved å melde seg inn i spondgruppen «FBUEG». Frist: 17. desember. Vi planlegger også å få til overnatting i Grødem kirke for de som vil…

Oppstart av aktiviteter i september

Søndagsskolen 02.09. kl. 11.15 Sofusklubben 06.09. kl. 18.30 Leksehjelp 03.09. kl. 18.00 Middag i kirken 05.09. kl. 16.00 Småbarnssang 05.09. kl. 17.15 Grødem barnekor 05.09. kl. 17.15  

Oppstart av aktiviteter i august

Babysang: 24.08 kl. 10.30 Ten-gruppa: 31.08 kl. 18.00 Soul Teens: 27.08 kl. 19.00 2-4 klubben: 31.08 kl. 18.00 Randaberg Soul Children: 27.08 kl. 19.00 Lappskauslunsj: 20.08 kl. 10.00