En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fast givertjeneste til Grødem menighet

Uke 46 vil det gå ut en mail til medlemmer i menigheten om givertjeneste og det vil i denne mailen også informeres om at medlemmer i menighetsrådet uke 47 vil kontakte en del av medlemmer via telefon som siste ledd i vår «givertjenesteaksjon» denne høsten. Vi håper det blir godt mottatt.

Deler av barne- og ungdomsarbeidet i Grødem menighet finansieres gjennom fast givertjeneste (40% stilling som ungdomsarbeider og 30% av stillingen som trosopplærer). I tillegg finansierer menigheten den delen av trosopplæringen som ikke dekkes av støtte fra bispedømmet. Menigheten har per i dag 35 faste givere.

Med disse midlene kan menigheten tilby aktiviteter for barn og unge, bla annet gjennom «Ung kirke», konfirmantarbeid, lederkurs, ledersamlinger, søndagsskole, ten-gruppa, barnekor, skolelaget og punkttiltak som «Lys Våken» og «Tårnagent».

I oktober/november vil det være økt fokus på givertjenesten i menigheten. Be gjerne for dette arbeidet.

Fast givertjeneste gir økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Dersom du regner Grødem menighet som din menighet, ber vi deg vurdere om du kan bli fast giver eller justere beløpet om du allerede er fast giver hos oss.

Bli fast giver HER!