Fast givertjeneste til Grødem menighet

Hører du til Grødem menighet? Da vil vi oppfordre deg til å bli med som fast giver til menighetens arbeid.

Deler av barne- og ungdomsarbeidet i Grødem menighet finansieres gjennom fast givertjeneste (40% stilling som ungdomsarbeider og 30% av stillingen som trosopplærer). I tillegg finansierer menigheten den delen av trosopplæringen som ikke dekkes av støtte fra bispedømmet. Menigheten har per i dag 35 faste givere.

Med disse midlene kan menigheten tilby aktiviteter for barn og unge, bla annet gjennom «Ung kirke», konfirmantarbeid, lederkurs, ledersamlinger, søndagsskole, ten-gruppa, barnekor, skolelaget og punkttiltak som «Lys Våken» og «Tårnagent».

Fast givertjeneste gir økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Dersom du regner Grødem menighet som din menighet, ber vi deg vurdere om du kan bli fast giver eller justere beløpet om du allerede er fast giver hos oss. Be gjerne for dette arbeidet.

Bli fast giver HER!