Sommerens fellesgudstjenester

I sommer blir det gudstjeneste hver søndag i enten Randaberg eller Grødem kirke. Se oppslag under.

Søndag 19. juni kl. 11.00 er det felles jubileumsgudstjeneste på Randabergfjellet. Sokneprest Geoffrey A. Holtmann og prost Tomas M. Røsbak deltar, Line G. Petterson synger og det blir kafé og aktiviteter etterpå. Hjertelig velkommen til det!