Forlengede lokale smittevernsregler

Pga de forlengede lokale smittevernreglene blir det kommende søndag ikke ordinær gudstjeneste i Grødem kirke, men kun en privat dåpsseremoni for nær familie av dåpsbarnet.

Vi håper at vi veldig snart skal kunne feire gudstjeneste sammen igjen i kirken. Til da, ta vare på hverandre! ♥