Gjenåpning av aktiviteter i kirken for barn og unge

I tråd med anbefalingene fra regjeringen og kirken nasjonalt, planlegger vi nå for gjenåpning av aktivitetene i Grødem kirke. Først ut er fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. De kommende ukene vil vi starte opp med flere av våre grupper. Følg oss gjerne i sosiale kanaler for de siste oppdateringene.

På arrangement for voksne kan vi fremdeles kun være 10 deltakere, dermed blir det ikke fysiske gudstjenester så lenge dette antallet gjelder. Vi publiserer digitale innslag i våre sosiale kanaler.

Ved gravferd er antallet fremdeles 50 gjester i tillegg til medhjelpere.

Utleie: For privatpersoner og offentlig arrangører er antallet 10 gjester i leid lokale.

Vi håper at vi snart kan invitere til samlinger for større grupper innenfor trygge rammer av smittevern.

Ta vare på hverandre!