Gratis adventskonserter i Grødem kirke 1. og 15.12

Onsdag 1. desember og onsdag 15. desember blir det adventskonsert i Grødem kirke kl. 11.30.

1.12: Randaberg Mannskor

15.12: Ingfrid S. Råheim og Kristian Lie-Bjelland

Salg av lapper og kaffe før og etter konsertene.

Gratis inngang- Kollekt

Velkommen!