Gudstjeneste 7. juni i Randaberg kirke. Felles med Grødem menighet

Velkommen til gudstjenester i Randaberg kirke 7.juni kl.11.00 og 12.30. Felles med Grødem menighet. Geoffrey A. Holtmann er prest og det er dåp. Kollekten går til Den Norske Misjonsallianse.

Gudstjenesten kl.12.30 er familievennlig, og for at du og din familie skal være sikker på å få plass, krever vi påmelding til denne gudstjenesten. For påmelding se her:

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/randaberg/gudstjenester/gudstjenester%207.juni/