Gudstjeneste 8. november kl. 11.00 og kl. 12.15

På bakgrunn av nye råd for smittevern deler vi søndagens gudstjeneste i to.

Kl. 11.00: Lukket dåpsgudstjeneste (kun for inviterte).

Kl. 12.15: Åpen familiegudstjeneste med sang av Randaberg Soul Children. Denne strømmes også til menighetens Facebook-side.

Mona D. Gjesing er prest på begge og kollekten går til menighetsarbeidet.

Velkommen!

Vi minner om smitteverninstruksene våre publisert i et annet innlegge på hjemmesiden.