Stavanger bispedømme, Stavanger domkirke og Stavanger by 900 år i 2025

Uke 16 (15.04-21.04) har vi besøk av Stavanger bispedømme sin jubileumsbåt i Grødem kirke. Den reiser rundt og skal besøke alle sokn i bispedømmet i løpet av 2023-2025.  Den skal ende opp i domkirken til Stavanger by, Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke sitt 900-års jubileum i 2025. Du kan finne mer informasjon om jubileet via denne lenken: https://www.kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/jubileum%202025/

Foto: Ivar Barane (kirken.no)