«Jul i takt og utakt» 30. november kl. 19.00

Julen er full av utfordringer og tradisjoner. Trioen fra Utakt i NRK P1 tenner svovelstikkene og byr på en alternativ juleforestilling . Per Øystein Kvindesland, Bjørn Olav Skjæveland, og Olav Hove drøfter, ler og leker i førjulstida.

Grødem kirke 30. november kl. 19.00

Billetter kjøpes her: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linticket.no%2Fpage%2Fno%2F20%2F630%2F9212%3Ffbclid%3DIwAR0hCo853JJ-rXHjtN8LFF2pv1991GahW2Wu3J5pcGMyJ8aOA2EVysGNKmU&h=AT0KaBDwZmGr8isB550lHiYYnH8yHJvHABkYj3j_5pw_aO6jlwqHbl4A1SOMrT9rS6q6QIhGz1uZPER2yWMNVUkVIs3ID56f7DcRio9ZUJyk5enYEBscES__KKYvJenv8GhOww