En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Julens gudstjenester i Grødem kirke

Det blir gudstjenester i Grødem kirke følgende tidspunkt:

Julaften 24. desember kl. 14.30. Familiegudstjeneste. Gjesing. Grødem Barnekor. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

Julaften 24. desember kl. 16.00. Familiegudstjeneste. Gjesing. Randaberg Soul Children. Kollekt til Kirkens Nødhjelp

1.Juledag 25. desember kl. 12.00. Høymesse. Holtmann. Kollekt til NLM.

Velkommen!