En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Familiegudstjenester

Grødem menighet har en gudstjenesteordning med fire typer gudstjenester: G1, G2, kveldsgudstjeneste og familiegudstjeneste.
Familiegudstjenesten er lagt opp som en kortere og lettere variant av G2, med barna i fokus.

Velkommen til gudstjeneste i Grødem kirke.

Klikk her for en oversikt over kommende gudstjenester.