En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

G2

Grødem menighet har en gudstjenesteordning med fire typer gudstjenester: G1, G2, kveldsgudstjeneste og familiegudstjeneste.
G2 er lettere i formen. Her bruker vi nyere liturgisk musikk, og er friere i valget av salmer og sanger.

Velkommen til gudstjeneste i Grødem kirke.

Klikk her for en oversikt over kommende gudstjenester.