Gravferd

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer bud om sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden.

Gravferden betyr mye for en reel følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakt og eventuelt syning, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i livet til den enkelte. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, anledning til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen.

Planlegging
I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Den (de) pårørende blir anbefalt å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en selv ønsker å gjøre. Her kan kirkelige tilsatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere.

På nettsiden til den norske kirke finner du mer informasjon.

Informasjon om Grødem kirkegård og Randaberg kirkegård finner du her.