En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

G1

Grødem menighet har en gudstjenesteordning med fire typer gudstjenester: G1, G2, kveldsgudstjeneste og familiegudstjeneste.
G1 ligger tett opp til den tradisjonelle høymessen

Velkommen til gudstjeneste i Grødem kirke.

Klikk her for en oversikt over kommende gudstjenester.