En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kveldsgudstjenester

Grødem menighet har en gudstjenesteordning med fire typer gudstjenester: G1, G2, kveldsgudstjeneste og familiegudstjeneste.
Kveldsgudstjenestene er gudstjenester med vekt på fellesskap, nattverdfeiring og god sang og musikk.

Velkommen til gudstjeneste i Grødem kirke.

 

 

 

 

 

 

Klikk her for en oversikt over kommende gudstjenester.