En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kirkevalg 2019

Resultatet for Menighetsrådsvalget 2019 i Grødem sokn er klart:

Faste medlemmer av menighetsrådet 2019-2023:

  1. Hilde Løge
  2. Jakob Nærheim
  3. Jone Areklett
  4. Ann-Christin Hjelleset
  5. David Petterson
  6. Hilde Kristine Berge

Varamedlemmer av menighetsrådet 2019-2023:

  1. vara: Katrine Gundersen
  2. vara: Rønnaug Hillier
  3. vara: Morten Goa
  4. vara: Frank Skofteland
  5. vara: Torstein Bore