Kirkevalg 2019

Resultatet for Menighetsrådsvalget 2019 i Grødem sokn er klart:

Faste medlemmer av menighetsrådet 2019-2023:

 1. Hilde Løge
 2. Jakob Nærheim
 3. Jone Areklett
 4. Ann-Christin Hjelleset
 5. David Petterson
 6. Hilde Kristine Berge

Varamedlemmer av menighetsrådet 2019-2023:

 1. vara: Katrine Gundersen
 2. vara: Rønnaug Hillier
 3. vara: Morten Goa
 4. vara: Frank Skofteland
 5. vara: Torstein Bore