Kirkevalget 2019

Forhåndstemming: I perioden 10. august- 6. september. Det er mulig å stemme i Grødem kirke etter gudstjenestene i perioden. Generell forhåndsstemming skjer på menighetskontoret i Randaberg for begge sokn.

Valgdager: 8. og 9. september. Etter gudstjenesten 8. september og frem til kl. 13.30 kan det stemmes i Grødem kirke. Etter dette, og 9. september, skjer all stemming i Randaberghallen.

Listen til de som stiller til valg til menighetsrådet i Grødem sokn er klar.

Her finner du mer informasjon om kandidatene.

Jakob Nærheim

Hilde Løge

Jone Areklett

Rønnaug Hillier

David Tunsberg Petterson

Ann Christin Hjelleset

Katrine Granhøy Gundersen

Morten Goa

Frank Skofteland

Hilde Kristine Berge

Torstein Bore