En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kirkevalget 2019

Forhåndstemming: I perioden 10. august- 6. september. Det er mulig å stemme i Grødem kirke etter etter gudstjenestene i perioden. Generell forhåndsstemming skjer på menighetskontoret i Randaberg for begge sokn.

Valgdager: 8. og 9. september. Etter gudstjenesten 8. september og frem til kl. 13.30 kan det stemmes i Grødem kirke. Etter dette, og 9. september, skjer all stemming i Randaberghallen.

Listen til de som stiller til valg til menighetsrådet i Grødem sokn er klar. Kandidatene er som følger:

Jakob Nærheim

Hilde Løge

Jone Areklett

Rønnaug Hillier

David Tunsberg Petterson

Ann Christin Hjelleset

Katrine Granhøy Gundersen

Morten Goa

Frank Skofteland

Hilde Kristine Berge

Torstein Bore