Kirkevalget 2023 Godkjent listeforslag

Kirkevalg-reglene sier at listeforslagene til valg av medlemmer til menighetsrådet skal legges til ettersyn etter hvert som de kommer inn til valgstyret.

Vedlagt er nominasjonskomitéens liste til menighetsrådsvalget 2023 i Grødem sokn:

Nominasjonskomiteens liste

Listen skal godkjennes av valgstyret innen 02.05.23

Valgstyret har nå godkjent listeforslaget vedlagt.