Kirkevalget 2023

Kirkevalget 2023

 • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
 • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
 • Valgdagene er 10. og 11. september 2023
 • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i Randaberghallen
 • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september kl. 15.
 • Forhåndstemming på papir:
  • Randaberg menighetskontor: 10.aug, 17.aug, 24.aug. kl. 10.00 -14.00.
  • Grødem menighetskontor: 5.-7. september kl. 10.00-14.00 og 31. august kl. 15.00-20.00
  • Vardheim sykehjem: 30. august kl. 11.30-12.00
  • Grødem kirke, SONE 3: 1. september 20.30-22.30
  • Grødem kirke: 3. september kl. 12-13.30

Presentasjon av kandidatene som stiller til valg til Grødem menighetsråd finner du her: https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatliste/Parish?unitId=988835714&type=MENIGHETSRAAD

Oversikt over kandidatene som stiller til valg på de ulike listene til bispedømmevalget finner du her: https://www.kirken.no/globalassets/bispedommer/stavanger/dokumenter/kirkevalg%2023/kirkevalget_23_stvgbd_nett.pdf