Konfirmant 2022

Snart begynner vi påmeldingen. Alle som sokner til Grødem og er medlemmer i Den norske kirke vil få brev i posten med invitasjon. Kjenner du noen som ønsker å være konfirmant hos oss men ikke er medlem, ta kontakt med oss. Alle som skal begynne i 9. klasse til høsten er velkommen! Se mer info her: https://youtu.be/u1VlUyOc5UY

Datoene for konfirmasjoner i Grødem er siste helg i april, dvs at for 2022 blir datoene 30.april og 1. mai.

Randaberg menighet har valg å legge sine konfirmasjoner fast til høsten fremover. Dette gjelder ikke Grødem menighet. Datoer for årene fremover i Grødem menighet er for 2023: 29.4/30.4 og for 2024 27.4/28.4