Konfirmasjonene i Grødem kirke 20201 flyttet til høsten

Menighetsrådet i Grødem vedtok på møtet 10. februar å utsette vårens konfirmasjoner til september.

De nye datoene for konfirmasjoner i Grødem menighet er lørdag 4. september og søndag 5. september 2021.