En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte finner sted etter gudstjenesten 31. mars. Det blir tilbud for barna nede slik at alle voksne som har lyst og mulighet kan få delta. Årsmeldingen finner du her både digitalt og i papir på menighetskontoret.  Håper mange har anledning til å være med på møtet. Velkommen!

Årsmøtet starter etter gudstjenesten kl. 12.15.

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Presentasjon av årsmelding og regnskap for 2018
  3. Plan for menighetsutvikling 2019
  4. Informasjon om kirkevalget 8.-9. sept. 2019
  5. Eventuelt

Her finner du referatet fra årsmøtet 31.03.19

Her kan du laste ned årmeldingen for 2018