Menighetsmøte 10.01.21 etter gudstjenesten

10.01.21 er det planlagt menighetsmøte i kirkens lokaler etter gudstjenesten, ca kl. 12.00.

Dette for å presentere og vedta forslaget til justert liturgi for Grødem menighet.

Sett av datoen allerede nå!