Misjonsløp søndag 25. april

På søndag arrangerer Randaberg menighet misjonsløp til inntekt for misjonsprosjektet i Estland og England. Grødem menighet har samme misjonsprosjekt, så det hadde vært kjekt om noen fra Grødem også har lyst til å hjelpe til med å samle inn penger.

Les mer på hjemmesiden til Randaberg menighet her https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/randaberg/om-oss2/misjonsprosjekt/misjonsl%C3%B8p/ eller følg menighetene på Facebook for oppdatert informasjon om dette.