Møt diakonene i Grødem og Randaberg menigheter

Diakonene i Randaberg og Grødem menigheter 

I Randaberg er vi så heldige å ha to personer som jobber med diakoni. En diakon er den personen i menigheten som er ansvarlig for å lede omsorgsarbeidet. Den norske kirke definerer diakoni som  «evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd». 

Katrine I. Gilje er 35 år, har bakgrunn som barnevernspedagog og avsluttet master i diakoni i 2023. Hun er ansatt i 80% stilling med hovedoppgavene knyttet til Grødem menighet.  

I hennes stilling er følgende ansvarsoppgaver p.t: Verdensdag for psykisk helse, Soul Teens, relasjonsbyggende arbeid blant ungdom, lunsjkonserter i Grødem, menn/kvinnekvelder/arr. og strikk og lovsang.  

Ingeborg Voll er 48 år og er diakonimedarbeider. Hun har bakgrunn som sykepleier og har jobbet innen demensomsorgen og kommer fra en stilling i Søndagsskolen Norge. Hun har en 70% stilling som diakonimedarbeider med hovedoppgavene knyttet til Randaberg menighet. 

I hennes stilling er følgende ansvarsoppgaver p.t: Åpen kirkestue, vaffelekspressen, SOFUS-klubben, leksehjelp, språkkafé, sorggruppe-leder og søndagsskolen 

Sammen har de ansvar for husfelleskapene, temakvelder, dia og bibeltimer. Begge ønsker velkommen til samtaler, også på tvers av menighetsgrenser. Dette er et gratis tilbud, det trenges ikke henvisning og de har taushetsplikt. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, ønsker samtale eller bare vil slå av en prat med en av dem. De kan treffes på kontoret eller på mail/telefon. 

Katrine i. Gilje: Telefon: 45449160. E-postadresse: kg764@kirken.no 

Ingeborg Voll: Telefon: 41126815. E-postadresse: iv589@kirken.no