Ny dato for menighetsmøtet er 25. april. Årsmelding publisert.

Ny dato for menighetsmøtet er satt til 25. april rett etter gudstjenesten. Vi håper at omstendighetene vil gjøre det mulig å avholde møtet denne gangen.

Årsmeldingen for 2020 finner du her: ÅRSMELDING 2020 (per 26.03)

Årsmeldingen skal formelt vedtas på menighetsrådsmøtet 14.4.21. Det tas forbehold om dette.