Ny ungdomsarbeider i Grødem menighet

Ansettelse av ny ungdomsarbeider

Vår nye ungdomsarbeider heter Jarle Alsvik. Han startet i 50% stilling 3. august og skal i tillegg vikariere 10% for trosopplærer og 20% som frivillighetskoordinator fremover. Jarle bor på Grødem sammen med sin familie og gleder seg til å bli kjent med menigheten. Vi ønsker han hjertelig velkommen til oss!  Ta godt i mot han!